Online Request for Duplicate Orders
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Duplicate Order Request Application Remarks


#Send ByReceived ByReceived DateRemarksAdditional Fees
1 manoj sagar
(A.E)
Mr. Suraj Prakash Banga
(Applicant)
Nov 1 2019 3:07PM Shasnadesh ke anushar aap dwara chahi gayi duplicate order ki copy 10year purv ki hai. es kram me apko ukat order ki copy uplabdh nahi karai jaa skti. 0.00
2 Mahesh Kumar Sharma
(Second Grade Clerk)
manoj sagar
(A.E)
Nov 1 2019 11:54AM Shasnadesh ke anushar aap dwara chahi gayi duplicate order ki copy 10year purv ki hai. es kram me apko ukat order ki copy uplabdh nahi karai jaa skti. 0.00
3 manoj sagar
(A.E)
Mahesh Kumar Sharma
(Second Grade Clerk)
Oct 22 2019 3:03PM Please do the needful 0.00
4 Mr. Suraj Prakash Banga
(Applicant)
manoj sagar
(A.E)
Oct 21 2019 1:35PM Please do the needfull 0.00

Request Detail


Copy of Allotment Order
Copy of Mutation Required
Hello We need copy of mutation

Applicant Detail


Mr. Suraj Prakash Banga
Male
08 Jun 1954
9555919191
viksitbanga@gmail.com
702 Kailash tower Kaushambi

Document Detail


View