Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Mr. JAI KUMAR GOYAL
(Applicant)
Nov 5 2020 11:12AM 2-10-2020 ko avadan nirasth ker diya gya hai
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Nov 4 2020 4:00PM 2-10-2020 ko avadan nirasth ker diya gya hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Aug 24 2020 12:09PM Dinak 16/01/2020 ko shapath patra mangane hetu suchit kiya ja chuka hai.auchrikta puri honey per karyvahi kare
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Aug 23 2020 4:02PM Dinak 16/01/2020 ko shapath patra mangane hetu suchit kiya ja chuka hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Jun 16 2020 11:26AM 16/01/2020 ko praptra/shapathpatra magane hatu suchit kr diya gya hai.auchrikta puri honey per karyvhi kare.
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Jun 15 2020 9:25PM 16/01/2020 ko praptra/shapathpatra magane hatu suchit kr diya gya hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
HARISHCHAND SARASWAT
(CLERK)
Jun 6 2020 3:34PM Please do the needful
Mahesh Pal Singh
(Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Jun 6 2020 3:17PM Mujse smbndhit nahi ha
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Mahesh Pal Singh
(Clerk)
Dec 31 2019 10:23AM Please do the needful
Mr. JAI KUMAR GOYAL
(Applicant)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Dec 30 2019 3:48PM Please do the needful

Mutation Application Details.

Sale
Leasehold