Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Mrs. USHA ROHATGI
(Applicant)
Oct 24 2020 12:10PM awdan dinak 17-10-20 ko nirast kar diya gaya hai
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Oct 23 2020 3:40PM awdan dinak 17-10-20 ko nirast kar diya gaya hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Oct 7 2020 12:23PM sudhi bilekh kray jane hetu dinak 17-09-20 ko patra presit kiya gaya haiaupcharikta puri honey per karyvhi kare
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Oct 7 2020 10:43AM sudhi bilekh kray jane hetu dinak 17-09-20 ko patra presit kiya gaya hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 15 2020 4:26PM niyojan ko patrawli presit kiya gaya hai.aupcharikta puri honey per kareyvhi kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Sep 15 2020 3:28PM niyojan ko patrawli presit kiya gaya hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 3 2020 3:44PM satyapan hetu patrawli niyojan anubhag ko dinak 01-09-2020 ko bheji kayi hai.aupcharikta puri honey per karyvhi kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Sep 3 2020 1:55PM satyapan hetu patrawli niyojan anubhag ko dinak 01-09-2020 ko bheji kayi hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Aug 31 2020 3:01PM nam darj ki swkriti hetu patrawli agrasarit ki gayi hai.patra jari kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Aug 31 2020 12:26PM nam darj ki swkriti hetu patrawli agrasarit ki gayi hai
12

Mutation Application Details.

Sale
Leasehold