Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Mr. MAHIPAL SINGH
(Applicant)
Sep 30 2020 10:28AM vad prakan ke karn namdrj avedan patr nirast patr jari dinak 29-09-2020
KALURAM YADAV
(Jr CLERK)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Sep 30 2020 10:26AM vad prakan ke karn namdrj avedan patr nirast patr jari dinak 29-09-2020
Ranveer Singh
(Property In-charge)
KALURAM YADAV
(Jr CLERK)
Jun 16 2020 10:52AM aapsi vaad ka parkaran hai vedhikrai hatu karyavahi ki jaa rahi hai.aapti puri honey per karyvhi kare.
KALURAM YADAV
(Jr CLERK)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Jun 15 2020 3:34PM aapsi vaad ka parkaran hai vedhikrai hatu karyavahi ki jaa rahi hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
KALURAM YADAV
(Jr CLERK)
Mar 19 2020 1:41PM Please do the needful
Mr. MAHIPAL SINGH
(Applicant)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Mar 19 2020 11:47AM Please do the needful

Mutation Application Details.

Death
Freehold
12/09/1994