Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Mr. KAMLA DEVI
(Applicant)
Dec 24 2020 10:49PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy nahi diye jaane ke karan application ko dinnak 24-12-2020 me reject kar diya gya hai. patra attach hai.
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Dec 24 2020 2:22PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy nahi diye jaane ke karan application ko dinnak 24-12-2020 me reject kar diya gya hai. patra attach hai. plz. application reject karne ka kasht kare. View
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Nov 26 2020 3:27PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu antim anusmarak patra dinnak 26-11-2020 preshit.aupcharikta puri honey per karyvhi kare
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Nov 26 2020 1:51PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu antim anusmarak patra dinnak 26-11-2020 preshit.
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Oct 21 2020 2:53PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu anusmarak patra dinnak 21-10-2020 preshitaupcharikta puri honey per karyvhi kare
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Oct 21 2020 1:47PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu anusmarak patra dinnak 21-10-2020 preshit
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Sep 7 2020 3:46PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu patra preshit.aupcharikta puri honey per karyvhi kare.
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Sep 7 2020 1:55PM bhawan se sambandit sabhi prapatra jo janhit site par mutation hute upload kiye gaye hai, ki hard copy uplabdh karaye jaane hetu patra preshit.
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Ankur Rana
(Second Grade Clerk)
Aug 27 2020 11:38AM Please do the needful
Mr. KAMLA DEVI
(Applicant)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Aug 26 2020 5:45PM Please do the needful

Mutation Application Details.

Sale
Leasehold