Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Ms. ANEETA MADDAN
(Applicant)
Feb 27 2021 10:50AM Applicat dwara prstut sel deed verification ke liye sub registrar ko dinak 04-01-2021 men prshit kee gai thi, jo satyapit hokar prapt na hone ke karn A.S. ke adish dinak 25-02-2021 dwara Application nirat kar di gai hai.
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Feb 25 2021 7:09PM Applicat dwara prstut sel deed verification ke liye sub registrar ko dinak 04-01-2021 men prshit kee gai thi, jo satyapit hokar prapt na hone ke karn A.S. ke adish dinak 25-02-2021 dwara Application nirat kar di gai hai.
Manoj Sagar
(Property In-charge)
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Feb 22 2021 4:26PM Applicat dwara prstut sel deed verification ke liye sub registrar ko dinak 04-01-2021 men prshit kar dee gai hai.sub registrar, farm ko dinak 04-01-04 men preshit kiya gaya hai.aucharikta puri honey per karyvhi kare.
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Feb 22 2021 3:29PM Applicat dwara prstut sel deed verification ke liye sub registrar ko dinak 04-01-2021 men prshit kar dee gai hai.sub registrar, farm ko dinak 04-01-04 men preshit kiya gaya hai.
Manoj Sagar
(Property In-charge)
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Dec 16 2020 3:10PM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punhh prtra jari kiya gaya. abhi praptr pure nahi kiye gaye hai.aupcharikta puri honey per karyvhi kare.
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Dec 16 2020 1:50PM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punhh prtra jari kiya gaya. abhi praptr pure nahi kiye gaye hai
Manoj Sagar
(Property In-charge)
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Nov 23 2020 12:19PM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punhh prtra jari kiya gaya. abhi praptr pure nahi kiye gaye hai.aupcharikta puri honey per karyvhi kare.
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Nov 23 2020 11:46AM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punhh prtra jari kiya gaya. abhi praptr pure nahi kiye gaye hai.
Manoj Sagar
(Property In-charge)
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Nov 19 2020 3:09PM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punh prtra jari.aupcharikta puri honey per karyvhi kare.
PREM KUMAR SHUKLA
(SECOND GRADE CLERK)
Manoj Sagar
(Property In-charge)
Nov 19 2020 1:36PM m/s arora project p.l. ke directar kee suchi avm m.s.m. con. ke prtnet ke anapti prapatra prashtut kiye jane hetu dinak 18-11-2020 men punh prtra jari.
12

Mutation Application Details.

Sale
Freehold