Home
Online Mutation Management System
Housing & Urban Planning Department, U.P.
UEmp
Welcome Guest

Mutation Application Remarks

Send ByReceived ByReceived DateRemarksView Inspection ReportView Press Matter
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Mrs. MANJU BHARDWAJ
(Applicant)
Oct 24 2020 10:42AM awdan dinak 19-10-20 ko nirst kar diya gaya hai
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Oct 23 2020 3:21PM awdan dinak 19-10-20 ko nirst kar diya gaya hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 23 2020 11:44AM dinak 18-09-2020 ko apati bhej di gayi hai.aapti puri honey per karyvhi kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Sep 23 2020 9:45AM dinak 18-09-2020 ko apati bhej di gayi hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 15 2020 4:32PM patra parpt nahi hua hai portal par sabhi praptra load nahi kiya gaya hai.uplod kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Sep 15 2020 3:56PM patra parpt nahi hua hai portal par sabhi praptra load nahi kiya gaya hai.uplod kare.
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 14 2020 12:58PM patra parpt nahi hua hai portal par sabhi praptra load nahi kiya gaya hai.uplod kare.
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Sep 13 2020 12:31PM patra parpt nahi hua hai portal par sabhi praptra load nahi kiya gaya hai
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Sep 10 2020 11:25AM PATRA PRAPT NAHI HUA HAI.upload kare
Radhey Shayam prasad
(Jr. Clerk)
Ranveer Singh
(Property In-charge)
Sep 10 2020 11:24AM PATRA PRAPT NAHI HUA HAI
12

Mutation Application Details.

Sale
Leasehold